Dagridläger

 
Se info sommaren för aktuell information om tider och priser.
 

Deltagare
Barn från 7 år och uppåt med någon häst- och ridvana. Eleverna delas in i mindre grupper där hänsyn tas till ålder och ridvana.

Aktiviteter
Vi hinner med minst ett riktigt ridpass per dag, och dessutom flera andra spännande hästaktiviteter, såsom köra med häst och vagn, voltige, uteritt, häst- och stallskötsel samt lite "praktisk teori", allt på en nivå som passar för barn i denna åldersklass och med bara liten ridvana. Hästarna vi använder är alla fjordhästar, gamla och trygga och väl vana vid sitt jobb som barnhästar och läromästare! Ridlektionerna hålls inne i ridhus, och vid uteritt finns flera ledare med.

Fritid
Mesta lägertiden kommer att tillbringas i stallet och med hästarna. Dessutom kommer vi att äta lunch och hinna ha en mysig stund tillsammans!

 

 

Mat
Lagad lunch kommer att serveras varje dag, dessutom en fika på eftermiddagen.

 

Välkommen på ridläger säger Tiger

Se info sommaren för uppgift om årets avgift

Anmälan sker genom att fylla i det anmälningsformulär som finns på hemsidan och skicka in detta. Samtidigt ska gällande anmälningsavgift (se Aktuell information) betalas in på bg 5217-0172, Lisa Horwitz. Resterande kursavgift betalas in två veckor före kursstart på samma bg.
Kolla att det finns platser kvar innan du skickar in anmälningsavgift!