Dagridläger

 

Se info sommaren för aktuell information om tider och priser.

Vi har två dagridläger för de yngre barnen varje sommar.
Det ena lägret är för barn från 7 år och uppåt med någon häst- och ridvana. Detta läger delas upp i tre grupper med hänsyn tagen till deltagarnas ålder och ridvana. Dagarna omfattar 6 tim från kl 9 till kl 15 med en rast mitt på dagen då en enkel lunch serveras. Dagen avslutas ofta med en fikastund.
Minst ett riktigt ridpass/dag i ridhuset blir det och i övrigt flera andra spännande häst-aktiviteter. T ex får deltagarna prova på voltige med sitsträning, vi har en uteritt och ibland får barnen gå på ”fölsafari”. Självklart får barnen också tid att pyssla med hästarna och att hjälpa till med att mocka och göra fint i stallet!


Avslutning

 

Det andra lägret är ett ”Hästlekis” för barn från 5 års ålder med eller utan ridvana. Detta läger hålls på sen eftermiddagstid under 2½ tim. Här arbetar vi i mycket små grupper där den ena gruppen rider i ridhuset medan den andra är i stallet och pysslar med hästarna, och sedan tvärtom. Dessa barn behöver ha en förälder med sig både i stallet och i ridhuset!

Anmälan sker genom att fylla i det anmälningsformulär som finns på hemsidan och skicka in detta. Samtidigt ska gällande anmälningsavgift (se Aktuell information) betalas in på bg 5217-0172, Lisa Horwitz. Resterande kursavgift betalas in två veckor före kursstart på samma bg.
Kolla att det finns platser kvar innan du skickar in anmälningsavgift!


Stallpyssel