Sindarve Ridskola

Ridskoleverksamhet bedrivs vid Sindarve under höst och vår, ca 10 veckor/termin. Vi har grupper för alla typer av ryttare, från knatte till vuxen, från nybörjare till avancerad träning. De flesta lektioner är förlagda till måndagar och tisdagar.

Våra instruktörer är välutbildade, skickliga och rutinerade.
 

Priser

Kontakta ridskolan (telefonnr till Blenda och LIsa finns i rutan längst ner till vänster) för aktuella priser för lektionsridning, hoppträning och privatlektioner.

Den som deltar i verksamheten vid Sindarve måste vara medlem i Hemseortens Ridklubb. Klubben stöttar ridskoleverksamheten både praktiskt och ekonomiskt. Medlemsavgiften i HORK kan betalas i samband med ridning eller sättas in på HORK:s bankgiro 727-3634. Ange namn, adress, tel nr och fullständigt personnummer. Gärna e-mailadress också.


Vår ridanläggning och ridskola uppfyller Svenska Ridsportförbundets krav för att få sätta upp Ridsportförbundets Anläggningsskylt med tilläggsskylten Ridskola. Detta innebär att anläggningen är besiktigad och befunnen välskött, samt att verksamheten har en god hästhållning och att säkerheten är tillfredsställande. Dessutom uppfyller ridskolan högt ställda krav på personalens utbildning.
Läs mer om kvalitetsmärkning av ridskolor på Svenska Ridsportsförbundets hemsida

Sindarve är den enda ridskola på Gotland som uppfyller alla dessa krav och som därför har fått sätta upp Ridsportförbundets skyltar utanför sitt ridhus!