Ponnyer till salu

Vi har en liten uppfödning av högklassiga ridponnyer. Vi använder ett prestationsinriktat avelsmaterial och vi föder upp friska, sunda individer som går ute i flock på stora marker under hela uppväxten.

Vi hanterar våra ungponnyer tidigt och påbörjar även deras utbildning tidigt, allt för att de ska växa upp till vänliga och talangfulla individer. Innan våra unga ponnyer lämnar oss för att få en ”egen” familj är de väl grundutbildade i ridningen och trygga i all hantering och för det mesta även tävlade någon säsong i lätta klasser i hoppning och/eller dressyr. Ofta är de även visade på kvalitetsbedömning med fina vitsord.

Många av våra uppfödningar har sedermera nått fina framgångar på tävlingsbanorna under sina nya ryttare!

Vi har för det allra mesta några riktigt fina ponnyer till salu i åldrarna 4-6 år och med en påbörjad tävlingskarriär. Ring eller mejla för aktuell information om våra salu-ponnyer om du söker en svenskfödd, välutbildad kvalitetsponny till ditt barn!

Ponnyer vi sålt, som nu är framgångsrika med sina nya ryttare