Anmälan till ridläger på Sindarve

Du behöver själv se till så att du är olycksfallsförsäkrad
Vi har en generell viktgräns på 75 kg eftersom de flesta av våra hästar är i ponnystorlek. Om du är storvuxen bör du kontrollera att det finns lämplig häst innan du anmäler.
Notera även att vi har en rökfri anläggning!

Endast ifyllt formulär enligt nedan godtas som anmälan.

Betalning

Samtidigt med att anmälan görs skickas gällande anmälningsavgift som framgår av Aktuell information till bg 5217-0172, Lisa Horwitz. Kontrollera gärna innan anmälan att det verkligen finns plats kvar på det läger du vill vara med på.
Resterande del av lägeravgiften ska betalas senast två veckor före lägrets början.

Avbeställning/återbud och avbruten lägervistelse mm

Vid ev avbokning före 1 april återbetalas halva anmälningsavgiften inom 14 dagar.
Avbokas lägervistelse senare är anmälningsavgiften förverkad.
Det går alltid bra att överlåta lägerplatsen till en annan person som uppfyller lägrets krav vad beträffar ålder, ridvana etc.

Om du avbryter påbörjad ridlägervistelse pga sjukdom eller annan orsak, som vi som lägerarrangör inte råder över, återbetalar vi 20% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag vilket är ungefärlig kostnad för mat.
Om tvist uppstår mellan oss och elev/målsman vad gäller lägervistelsen och man inte kan enas under pågående läger ska någon av oss snarast vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden – ARN.

inställande av läger

Skulle oförutsedda händelser inträffa som medför att vi som arrangör inte kan fullfölja våra åtaganden utan måste ställa in/avbryta ett läger återbetalas inbetald avgift i sin helhet, eller den del som ev återstår vid en avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 14 dagar.

Anmälan till ridläger
* måste fyllas i
      Information om ridlägertider